Parquet de Tarima Massissa

Parquet de Tarima Massissa

Paviment de fusta format per taules massisses encadellades per tot el seu perímetre. Les taules de fusta massissa generalment van clavades sobre uns llistons que poden ser flotants ( o subjectes a la base ) i , en funció del seu format, pot anar enganxat directament a la solera . Els formats de la ” tarima ” són variables, des de 50 a 300cm de longitud amb amples d’entre 5 i 20cm , i amb gruixos d’entre 17 i 25mm.

Un cop instal·lada la tarima , i passats uns dies d’aclimatació a l’obra, es procedirà als treballs de poliment i envernissat. Cada vegada més , les opcions d’acabats, format i sistema d’instal·lació són més variables. A dia d’avui, un elevat percentatge de ” tarima ” s’instal·la acabada de fàbrica, fet que ens permet garantir més els terminis de lliurament i l’acabat del producte, així com simplificar , si cal , possibles reparacions futures. 

“” El Parquet de tarima massissa pot ser molt versàtil i adaptable a qualsevol tipus d’instal·lació. En Parquets Nadal li assessorarem sobre qualsevol altre sistema constructiu viable. “

Jaume Nadal