parquet Empegat

El parquet Empegat

El Parquet empegat generalment està compost de tauletes massisses de diferents formats que s’instal·len un en un formant diferents dissenys , lineals , espiga , escaquers , etc. És una instal·lació més artesanal el control de certs paràmetres de la solera és fonamental, així com l’experiència de l’instal·lador i els coneixements necessaris , ja que tota la feina d’instal·lació, polit i envernissat es realitza a la pròpia obra.

El model més comú és la tauleta pròpiament dita, amb formats de 250/300 x 50/60 x 10 mm de gruix també amb peça més gran de 500 x 70 x 15 mm. També els models de escaquers , espigueta , llosetes , etc. amb un gruix de 8 mm formant diversos dibuixos geomètrics. Els dissenys especials , centres decoratius, sanefes, etc. que es pot presentar en parquet enganxat són molt variats. L’oferta és realment impressionant .

D’altra banda, el Parquet industrial , de gran duresa i estabilitat, generalment està compost per peces instal·lades pel seu cant de 20mm de gruix i 10 mm amplada.