Panells de roure a mida

Més de 35 anys instal.lant terres de fusta

Panells de roure a mida

Habitatge a les Corts de Barcelona. Previa petició del client i presentació de diferents acabats a les mostres procedim a la fabricació als nostres tallers d’Arbeca de llosetes de parquet de roure rústic bicapa de 21 mm de gruix, disseny “lloseta creu 580 x 580 mm” lleugerament envellides, acabades tenyides NV35 i envernissades base acuosa, per a la seva posterior intal.lació  enmarcat amb cenefes perimetrals amb parquet del mateix to.

 

DADES DEL PROJECTE

Febrer 2018

FORMAT:

580x580x21 mm

PRODUCTE:

Panels Roure Rustic Envellit Fotografia: Parquets Nadal  

COL·LECCIÓ

GAMA: Palau

ALTRES TREBALLS

Parquets Nadal
Parquets Nadal
Parquets Nadal
Parquets Nadal
Parquets Nadal
Parquets Nadal
Parquets Nadal
Parquets Nadal
Parquets Nadal